Материали 1-10 от 10

Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрият 93 стр.

Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрият

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз от голямо значение е повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на конкурентния натиск и пазарните сили.
messi
0 0 0
Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз Мирекс авто ООД 70 стр.

Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз "Мирекс авто" ООД

Инвестиционният бизнесплан предопределя в голяма степен успеха на фирмата, тъй като от неговото качество зависи получаването на желаното финансиране.
messi
0 0 0
Общински инвестиции 58 стр.

Общински инвестиции

До края на 1991 год. общинските бюджети са били неразделна част от Държавния бюджет. От началото на 1992 год. в изпълнение на Конституцията и на Закона за местното самоуправление и администрацията, общинските бюджети са се отделили от Държавния бюджет и с
messi
0 0 0
Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл Винопроизводство в Република България 99 стр.

Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност (на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл "Винопроизводство" в Република България)

Отглеждането на лозя и правенето на вино по земите на България датира още от дълбока древност. Траките, които са населявали земите ни преди основаването на Българската държава са били изключително талантливи земеделци и отглеждането на лозя е било част от
messi
0 0 0
Фирмени инвестиции в човешкия капитал 80 стр.

Фирмени инвестиции в човешкия капитал

Като пряк резултат от инвестиционните процеси в икономиката се възприема не само създаването на националния продукт, но преди всичко формирането на набор от производствени фактори, чието оптимално съчетаване впоследствие да генерира един рентабилен произв
messi
0 0 0
ПОРТФЕЙЛЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 78 стр.

ПОРТФЕЙЛЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

По своята външна форма инвестиционни портфейл се възприема като съвкупност от финансови инвестиции. Следователно доходите, които той осигурява съдържат в себе си характеристиките на доходите от финансовата инвестиция.
messi
0 0 0
Инвестиционен проект за създаване на лицензиран търговец за продажба на електрическа енергия на крайни потребители в България 132 стр.

Инвестиционен проект за създаване на лицензиран търговец за продажба на електрическа енергия на крайни потребители в България

Либерализацията е необратим процес, като следва директивите в „Трети енергиен либерализационен пакет“ на ЕС, който се отнас се до търговията с електроенергия и природен газ.
messi
0 0 0
Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство 48 стр.

Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство

Често, поради непознаване от страна на ползвателите на средствата (бенефициентите) на основните характеристики на инвестиционния процес и специфичните особености на инвестициите в селските райони резултатите не достигат очаквания размер и степен на възвръ
messi
0 0 0