Материали 1-10 от 10

Влияние на офис планирането и проектирането в управленската организационна стратегия на фирмата 81 стр.

Влияние на офис планирането и проектирането в управленската организационна стратегия на фирмата

Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.
messi
0 0 0
МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ 87 стр.

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на между
messi
0 0 0
Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата 101 стр.

Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата

Преходът на страната към пазарна икономика, съпроводен със загубата на определени външни традиционни пазари на нашите стоки, както и отварянето на границите ни за външните стоки...
lubega
0 0 0
Банките инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални организационни и финансовоаналитични аспекти 64 стр.

"Банките – инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални, организационни и финансовоаналитични аспекти"

В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.
mOn
5 0 0