Материали 1-10 от 10

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 63 стр. очаква одобрение

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

Качеството на образованието е от съществено значение за устойчивия растеж на Република България. Решаващо условие за качествено образование са подготвеността на педагогическите кадри1, тяхното обучение и квалификация, както и свързаните с това политики
messi
0 0 0
КЪМ ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 65 стр. очаква одобрение

КЪМ ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ЕКР ще се разработва и внедрява на доброволен принцип, без да налага някакви юридически задължения и ангажименти. Тя е предвидена като мета – рамка, увеличаваща прозрачността и насърчаваща взаимното доверие.
messi
0 0 0
Националната стратегия за регионално развитие НСРР 10 стр.

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР)

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2005 - 2015 г. е основният документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на страната.
messi
0 0 0
ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ в счетоводна кантора Данекс 07 ЕООД за периода от 10082020 19092020г 26 стр. очаква одобрение

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ в счетоводна кантора Данекс 07 ЕООД за периода от 10.08.2020 – 19.09.2020г.

Счетоводна кантора Данекс 07 ЕООД се намира във Велико Търново и е създадена през 2007 година от Даниела Василева Михнева и има следната юридическа форма- еднолично дружество с ограничена отговорност.
messi
0 0 0