Материали 1-5 от 5

Биометрия Биостатистика 9 стр.

Биометрия (Биостатистика)

Кратка дефиниция: приложение на статистиката в различни области на биологията. Статистиката е математическа дисциплина, която изучава получаването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите...
jenito777
15 1 0