Материали 1-6 от 6

Системи за пенсионно осигуряване 10 стр.

Системи за пенсионно осигуряване

Държавното обществено осигуряване има за цел да осигури материална защита на трудещите се, поради загуба на доход или казано по друг начин влошаване на възможностите за потребление с напредване на възрастта...
the_magicer
0 0 0
Финансиране и плащания в допълнителното пенсионно осигуряване 20 стр.

Финансиране и плащания в допълнителното пенсионно осигуряване

През последните години задължителните системи за социално осигуряване са изправени пред сериозни финансови затруднения, породени преди всичко от неблагоприятно протичащите демографски процеси...
ndoe
0 0 0
Трафик на хора 5 стр.

Трафик на хора

"Трафик на хора" е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт...
nezabravima
2 1 0
Социална политика и администрация 9 стр.

Социална политика и администрация

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
ivan40
4 0 0