Материали 1-10 от 10

Съвременни изисквания към личността на директора мениджър 5 стр. очаква одобрение

Съвременни изисквания към личността на директора мениджър

Отправната точка при формирането на мненията и оценките на анкетираните лица е представата за същността на извършващите се промени в демократизирането на управлението в образованието и въвеждането на делегираните бюджети.
messi
0 0 0
Организационна култура и стил на управление типове култури и мениджърски компетентности 19 стр. очаква одобрение

Организационна култура и стил на управление – типове култури и мениджърски компетентности

Организационната култура може да бъде силна или слаба в зависимост от такива фактори като кохезията, ценностния консенсус и индивидуалната ангажираност с колективните цели.
messi
0 1 0
Развити теми по Маркетингов мениджмънт 51 стр.

Развити теми по Маркетингов мениджмънт

Същност, функции и задачи на маркетинговия мениджмънт. Понятието маркетинг се възприема като "опазаряване" в смисъла на оценка действията и решенията на една стопанска единица от гледна точка на възможностите за тяхната пазарна реализаци
aronn
0 0 0
Развити теми по Лидерство Формиране на екипи 96 стр.

Развити теми по Лидерство. Формиране на екипи

Проблемът за същността на лидерството и за подходите в изучаването му е вълнувало човечеството от зората на неговото възникване. Винаги, когато се съберат повече от двама човека възниква въпроса за лидерството...
the_magicer
0 0 0