Материали 1-9 от 9

Лазарна обработка на материалите 26 стр.

Лазарна обработка на материалите

Механизъм на принудено излъчване. На база на предложението, че излъчването на абсолютно черно тяло става на отделни кванти, Макс Планк извежда формула, която дава зависимостта на спектралната плътност на енергията на излъчване...
silviQ
0 0 0
Топлопроводност Закон на Фурие ДУ на топлопроводността Начални и гранични условия Температурен градиент 31 стр.

Топлопроводност. Закон на Фурие. ДУ на топлопроводността. Начални и гранични условия. Температурен градиент

По своята същност топлопроводността е молекулярен процес на пренос на топлина, при който отделните части на тялото не променят мястото си в пространството една спрямо друга въпреки наличието на енергиен поток в тялото.....
admin
55 3 0