Материали 1-1 от 1

МЕТОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРБУЛЕНТНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ 73 стр.

МЕТОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРБУЛЕНТНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ

В уравненията, описващи турбулентните течения, освен усреднените по врем е параметри ( скорости, налягане, температура, концентрация), фигурират и
aronn
1 0 0