Материали 1-10 от 10

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ 10 стр.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ.

Социалната отговорност е важен елемент в политиката на една компания, почти равен с финансовата й част. В остарелите представи на някои мениджъри това едва ли не се свежда само до благотворителност.
messi
0 0 0
Умствени нарушения 5 стр.

Умствени нарушения

Един от проблемите с които се занимава Специалната педагогика е развитието на деца с умствена изостаналост.Обръща се внимание на това как се развива неговата личност и как това развитие се променя в зависимост от характера на обучението...
gecata_maina
0 0 0
Социално неравенство и солидарност в съвременното българско общество 6 стр.

Социално неравенство и солидарност в съвременното българско общество

Социалното неравенство като обществено явление се характеризира като съвкупност от всички йерархически подредени различия между хората. Неравенството е резултат от различията на хората – различните интереси, възгледи, социален статус, възприятия, ми
silviQ
0 1 0
Доминиращите конфликти при семейните двойки 10 стр.

Доминиращите конфликти при семейните двойки

Семейството като специфична социална среда изпълнява определени функции по изграждане и насочване на личността, за самоопределяне във връзка с процеса на общуване и изпълняваните семейни роли...
the_magicer
0 0 0
Семейството като специфична социална среда 16 стр.

Семейството като специфична социална среда

Семейството е първата възпитателна среда за индивидите, както от хронологическа гледна точка, така и по степен на важност. То е едно микрообщество, което дава знания и ценности, необходими интеграцията на личността в глобалното социално пространство...
rusev02
0 0 0
Детската агресия Същност специфика и проблематика Социална политика 12 стр.

Детската агресия. Същност, специфика и проблематика. Социална политика

Агресията е основно явление у живота на всяко живо същество. Тя е свързана с инстинкта за самосъхранение и помага на организма да използва заобикалящата среда за задоволяване на жизнените си нужди...
lubega
0 0 0