Материали 1-9 от 9

Способи за придобиване и прекратяване на вещни права Видове Придобиване чрез правни сделки правна същност 9 стр. очаква одобрение

Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове. Придобиване чрез правни сделки, правна същност

Юридическите факти, с проявлението на които правните правните норми предвиждат възникване или прекратяване на вещни права, се означават като способи за възникване и прекратяване на вещни права
messi
0 0 0
Способи за придобиване и прекратяване на вещни права Видове Придобиване чрез правни сделки правна същност 9 стр.

Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове. Придобиване чрез правни сделки, правна същност.

Способите за придобиване и прекратяване на вещни права са установени от закона. Юридическите факти, с проявлението на които правните правните норми предвиждат възникване или прекратяване...
the_magicer
0 0 0
Право на строеж понятие предмет съдържание учредяване управление прекратяване Прилики и разлики с правата на надстрояване и пристрояване 11 стр.

Право на строеж. понятие, предмет, съдържание, учредяване, управление, прекратяване. Прилики и разлики с правата на надстрояване и пристрояване.

Общоприето е, че вещното право е част от гражданското право. Така то се установява още в римското право и в реципиралите го европейски държави...
ivan40
0 0 0
Способи за придобиване и прекратяване на вещни права Видове Придобиване чрез правни сделки правна същност 9 стр.

Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове. Придобиване чрез правни сделки, правна същност.

Способите за придобиване и прекратяване на вещни права са установени от закона. Юридическите факти, с проявлението на които правните правните норми предвиждат възникване или прекратяване...
messi
0 2 0
Право на строеж понятие предмет съдържание учредяване управление прекратяване Прилики и разлики с правата на надстрояване и пристрояване 11 стр.

Право на строеж. понятие, предмет, съдържание, учредяване, управление, прекратяване. Прилики и разлики с правата на надстрояване и пристрояване.

Общоприето е, че вещното право е част от гражданското право. Така то се установява още в римското право и в реципиралите го европейски държави...
the_magicer
10 8 0
Придобиване и учредяване на сервитутни права 7 стр.

Придобиване и учредяване на сервитутни права

Сервитутите са родова категория ограничени вещни права. Те са познати още от римското право, откъдето идва и наименованието им – служещи права. Правна уредба в Българското право се е съдържала в чл.155-300 от закона за имуществата собствеността и ...
admin
12 3 0