Материали 71-80 от 10

Кросмедия в медиите 6 стр.

Кросмедия в медиите

Продължителните и ставащи все по-интензивни във времето технологически открития и тяхното бързо разпространение във все по-големи групи от обществото предполагат развитие и промяната както на самите технологии(спореднуждите на аудиторията), така и на съзн
silviQ
6 1 0
Триизмерно стрйит изкуство 8 стр.

Триизмерно стрйит изкуство

Iтрийт арт изкуството се появява в Eвропа още през 16 век. 3D изкуството е сложно за изпълнение и изисква владеенето на специална техника на рисуване, наречена анаморфизъм. Тя се е използвала още от класическите артисти, за да създадат илюзия на...
gecata_maina
7 1 0