Материали 71-80 от 10

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България 108 стр.

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България

Логистиката се разглежда като метод на координация на дейностите в съвременните условия. Тя предоставя на ръководството на фирмата научно обосновани методи за повишаване...
gecata_maina
0 0 0
Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма 99 стр.

Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма

В дипломна работа се анализира дейността на спедиторска фирма и се предлагат насоки за усъвършенстването и. Разработват се иновативни предложения за усъвършенстване и вземане на навременни мерки за увеличаване на конкурентоспособността на организацията...
ndoe
0 0 0
Обща транспортна политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари 13 стр.

Обща транспортна политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари

Включва детайлно изложение по темата, бележки с източниците под линия, като са спазени изискванията на преподавателя за изготвяне на курсовата работа....
ivan40
0 1 0