Материали 81-90 от 10

Теоретични основи на пластичната деформация 19 стр.

Теоретични основи на пластичната деформация

Обработването на металите чрез пластична деформация представлява съвкупност от методи и процеси за механично обработване на метални заготовки или детайли без отнемане на материал....
gecata_maina
6 0 0
Логистично обслужване 7 стр.

Логистично обслужване

Логистиката се представя като наука за координиране на активните и пасивните елементи на предприятията за постигане на минимални разходи на време, за подобряване на гъвкавоста и способноста за првиспособяване на фирмите към изискванията и излмененията...
silviQ
14 2 0
Логистичен мениджмънт 11 стр.

Логистичен мениджмънт

Логистични стратегии. Основни въпроси: Стратегически аспекти на логистиката. Стратегически анализи и идентификация на логистичната стратегия. Същност, съдържание и особености на логистичните стратегии...
aronn
38 4 0