вещно право 130 стр.

вещно право

- ВП и облигационни права – целта на ВП е да осигури задоволяване на стопански, икономически интереси на своя носител чрез непосредствено въздействие в/у вещите, носителят на ВП няма претенция за престиране спрямо конкретно определено лице, то е абсолютно
eataly_ny
0 1 0
Вещно право Понятие система видове вещни права 2 стр.

Вещно право. Понятие, система, видове вещни права

С термина вещно право се означават няколко неща - клон от действащото право. По своето място ВП се урежда непосредствено след общата част. Някои теоретици го наричат постната система на ГП....
ndoe
13 1 0