Материали 31-40 от 10

Анализ и оценка на управлението на структурните фондове 18 стр.

Анализ и оценка на управлението на структурните фондове

През програмния период 2007-2013 г. се предвижда пряко и акстивно участие на органите на местната власт и местното самоуправление главно в две от оперативните програми за използване на структурните фондове на съюза...
ndoe
0 0 0
Анализ на закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 9 стр.

Анализ на закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Основната цел на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти е хармонизирането на българското законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на пазарните злоупотреби, свързани с финансови инструменти...
silviQ
0 0 0
Комплексен анализ на състоянието на управленската система на акционерно дружество quotИнтегрирани пътни системиquot и извеждане на възможностите за нейното усъвършенстване 8 стр.

Комплексен анализ на състоянието на управленската система на акционерно дружество "Интегрирани пътни системи" и извеждане на възможностите за нейното усъвършенстване

В основата на съвременното управление на фирмите и корпорациите стоят методите за вземане на решения, контрол, както и обичайните за организациите механизми и структури на управление...
cblock
0 0 0
Прилагане на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда на организацията 10 стр.

Прилагане на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда на организацията

Ресторант "Т&М" се намира в сърцето на София, в реставрирана къща на улица Виктор Юго, като това е един от най-луксозните турски ресторанти в България. Разполага на изключително комуникативно място...
dannyboy
0 0 0
Изследване на нагласите на българските потребители към търговска марка спортни стоки 80 стр.

Изследване на нагласите на българските потребители към търговска марка спортни стоки

Обект на изследване на настоящата дипломна работа е търговската марка с нейните характеристики като обект на интелектуалната собственост и компонент на фирмената стратегия...
ndoe
0 0 0
Икономически растеж на България и Ирландия Сравнителен анализ 100 стр.

Икономически растеж на България и Ирландия. Сравнителен анализ.

Целта на дипломната работа е съпоставителен анализ на икономическия растеж на България и Ирландия, анализ на т.нар. ирландско икономическо чудо и възможностите част от икономическите лостове да се приложат в България...
nerven
0 0 0
Икономически методи за оценка и анализ на бизнес риска 91 стр.

Икономически методи за оценка и анализ на бизнес риска

Целта на дипломната работа е теоретичен анализ на бизнес риска и икономическите методи и модели за неговата оценка и практически анализ на проявлението му в бизнес стопанската единица и търсене на възможности за оптимизиране на самите модели...
ndoe
0 0 0
Анализ на капиталовата структура на предприятието - ДИП Микродвигатели 34 стр.

Анализ на капиталовата структура на предприятието - ДИП “Микродвигатели”

През 1961 година в град Етрополе е създадено ДИП “Микродвигатели” с предмет на дейност производство на обков за куфари и чанти, канцеларски пособия, вентили, детски играчки и други. Предприятието обаче няма своя собствена сграда...
daniche90
0 0 0
Ситуационен и маркетингов анализ на външната търговия на quotЗахарни заводиquot Горна Оряховица 9 стр.

Ситуационен и маркетингов анализ на външната търговия на "Захарни заводи" Горна Оряховица

Заводът за захар и Заводът за захарни изделия на Захарни заводи АД-Горна Оряховица получиха първи в бранша международен сертификат за качество ISO 9001:2000, съобщи изпълнителният директор и основен акционер инж. Георги Узунов....
rusev02
0 0 0