Материали 11-20 от 10

Цените на стоките и услугите предлагани чрез интернет 14 стр.

Цените на стоките и услугите предлагани чрез интернет

Интернет не съществува във вакуум. Той трябва да бъде интегриран в маркетинговата програма на фирмата, така както се използват връзките с обществеността, рекламата, телефонните разговори за стимулиране на продажбите.
messi
0 0 0
Електронното правителство като инструмент на Новия публичен мениджмънт за постигане на устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес климата 15 стр.

Електронното правителство като инструмент на Новия публичен мениджмънт за постигане на устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес климата

Независимо от това дали е била обособена или не, публичната администрация е присъствала в живота на хората под една или друга форма още от създаването на родовообщинния строй.
messi
0 0 0
Влияние на офис планирането и проектирането в управленската организационна стратегия на фирмата 81 стр.

Влияние на офис планирането и проектирането в управленската организационна стратегия на фирмата

Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.
messi
0 0 0
МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ 87 стр.

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на между
messi
0 0 0
Теми по финансов Мениджънт 35 стр.

Теми по финансов Мениджънт

Парите са продукт и синтез на стоковото производство. Те могат да функционират вън и независимо от държавата. Така е било първоначално, макар че днес е трудно да си представим функционирането на съвременните пари без държавата.
messi
0 0 0
Училищно лидерство 14 стр.

Училищно лидерство

В училище би трябвало лидер и мениджър да са двете страни на една и съща монета. Ако лидер и мениджър си съвпаднат статусно и функционално, то се създава т. нар. “организационен лидер” – човекът, който едновременно е и ефективен лидер и ефективен мениджър
messi
0 0 0