Материали 1-10 от 10

Икономически анализ на превозите на товари с автомобилен транспорт на Горива и смазочни материалиГСМ 68 стр.

“Икономически анализ на превозите на товари с автомобилен транспорт на Горива и смазочни материали(ГСМ)“

Превозите на товари с автомобилен транспорт е свързващото звено между производството и потреблението на материалните блага, които се произвеждат или добиват в световнaта и национална икономика.
messi
0 0 0
ПРИНЦИПИ МЕТОДИ И ФУНКЦИИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ 3 стр. очаква одобрение

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ И ФУНКЦИИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ

Управлението на транспортната дейност като процес на въздействие на система върху управляваната се базира на определени принципи, използва определени методи и се реализира посредством своите функции
messi
0 0 0