Материали 31-38 от 8

Стадии в консултирането 2 стр.

Стадии в консултирането

Изясняване на проблемите и определяне на приоритетите. Основното в този стадий е, че консултирането започва със споделяне на проблема от клиента. Изнасянето на проблема е свързано с представянето му конкретно ...
ivan40
9 0 0
Рефлексивна регулация на когнитивните процеси при децата на 5-6 годишна възраст 7 стр.

Рефлексивна регулация на когнитивните процеси при децата на 5-6 годишна възраст

Целта на настоящото изследване е да се установи взаимовръзката между рефлексията и когнитивните възможности при децата на 5-6 годишна възраст...
nerven
3 0 0
Позитивна психотерапия и психодрама - сравнителна характеристика 15 стр.

Позитивна психотерапия и психодрама - сравнителна характеристика

Кратка характеристика на метода на позитивната психотерапия ППТ. Методът на ППТ е създаден от д-р Носрат Пезешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия...
messi
40 1 0
Физиологична психология 66 стр.

Физиологична психология

Физиологичната психология се разглежда като част от експерименталната психология. Предметът й е изучаването на механизмите на даден вид поведение; къде и какво в мозъка се случва при манифестирането на определен тип поведение....
admin
10 2 0
Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността 9 стр.

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността

Политиката на мениджмънта на компанията е едно от основните средства за водене на конкурентна борба, като има голяма тежест при крайния резултат. През последните години в глобален мащаб именно този фактор като че ли най- точно предопределя...
admin
19 2 0